ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στα δύο σύγχρονα ιατρικά διαγνωστικά κέντρα της MinoanLab λειτουργεί μικροβιολογικό εργαστήριο τελευταίας τεχνολογίας.

Call 210 2832268 (Μεταμόρφωση Αττικής ) / 2810540217  (Ηράκλειο Κρήτης) | Email info@minoanlab.gr

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η καλλιέργεια κολπικού εκκρίματος πραγματοποιείται στο μικροβιολογικό εργαστήριο προκειμένου να διερευνηθεί η τυχόν ύπαρξη παθογόνων μικροοργανισμών όταν υπάρχουν ενοχλήσεις όπως φαγούρα, τσούξιμο, αυξημένη έκκριση υγρών, πόνος. Μπορεί να γίνει επίσης προληπτικά πριν ή κατα τη διάρκεια μιας εγκυμοσύνης προκειμένου να θεραπευθεί τυχόν λοίμωξη και να αποφευχθούν προβλήματα κατά τη σύλληψη ή την ανάπτυξη του εμβρύου.

Η διαδικασία λήψης είναι απλή. Λαμβάνεται δείγμα από τον κόλπο, με  βαμβακοφόρο στυλεό. Στη συνέχεια γίνεται καλλιέργεια του δείγματος η οποία επιτρέπει την ανάπτυξη του παθογόνου μικροοργανισμού, παρουσία θρεπτικών υλικών. Στη συνέχεια, αν αναγνωριστεί κάποιο μικρόβιο, γίνεται περαιτέρω επεξεργασία για το τεστ ευαισθησίας το οποίο αναγνωρίζει τα αντιβιωτικά στα οποία είναι ευαίσθητος ο παθογόνος μικροοργανισμός για την καταπολέμηση του.

Το εργαστήριο μας καταργεί την κλασσική μέθοδο κατά την οποία η καλλιέργεια γίνεται με την χρήση τρυβλίων καθώς απαιτείται ειδική προετοιμασία που μπορεί να αποβεί χρονοβόρα, ενώ δεν αποκλείονται οι επιμολύνσεις των δειγμάτων.

Η καλλιέργεια εκτελείται στο μικροβιολογικό τμήμα με την χρήση εξειδικευμένων συστημάτων  (MYCO WELL D / UROGEN WELL D) για την έγκυρη και άμεση ανίχνευση παθογόνων μικροβίων όπως mycoplasma hominis και άλλων στελεχών του, ureoplasma, Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, Candida albicans και άλλων στελεχών του, Neisseria spp..,streptococcus b., staphylococcus aureus, enterococcus ssp., Escherichia coli.

Η συγκεκριμένη μέθοδος βασίζεται στην χημική αντίδραση που πραγματοποιείται ανάμεσα στον παθογόνο μικροοργανισμό και στον χημικό ή χρωμογόνο παράγοντα που υπάρχει στο συγκεκριμένο υγρό καλλιέργειας. Η αντίδραση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την χρωματική αλλαγή του υγρού καλλιέργειας σηματοδοτώντας την αναγνώριση του συγκεκριμένου μικροβίου. Το πλεονέκτημα αυτών των κιτ είναι η γρήγορη επεξεργασία, ταυτοποίηση και αποτελέσματα από το τεστ ευαισθησίας σε 18-48h.

Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι:

  • Απευθείας χρήση του δείγματος χωρίς καμία περαιτέρω επεξεργασία
  • Δεν απαιτείται η χρήση μηχανήματος
  • Ταυτοποίηση του παθογόνου μικροοργανισμού και ταυτόχρονα διενέργεια τεστ ευαισθησίας
  • Εύκολο στην  χρήση
  • Αποτελέσματα σε 18-48 ώρες
  • Εσωτερικό control
  • Τιμές ευαισθησίας στα αντιβιωτικά με βάση τα  CLSI and EUCAST guidelines

μικροβιολογικό εργαστήριο, καλλιέργεια κολπικού εκκρίματος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ στο μικροβιολογικό εργαστήριο

Δύναμη μας η γνώση μας...

Πομποδάκης Κων/νος

Ιατρός Βιοπαθολόγος